Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu


Minden évben május 6-án ünnepeljük a MAGYAR SPORT NAPJÁT.

1875-ben ezen a napon rendezett a Magyar Atlétikai Club  ( MAC ) Európában először szabadtéri sportversenyt.

Iskolánk testnevelési órákon programokkal emlékezett meg e jeles napról. Az iskolában tartózkodó alsó tagozatosok számára – testnevelési óra keretében és az egészségügyi rendszabályok figyelembevételével – vetélkedőket tartottak, illetve az órák előkészítő részében beszéltek a Magyar Sport kiemelkedő eredményeiről. Az otthonról tanuló felső tagozatos tanulók a tanulási felületen SPORT TOTÓT kaptak, aminek kérdései a Magyar Sport , azon belül is legfőképpen Körmend – és  iskolánk – sportjának múltjáról és jelenéről szóltak. E jeles nap jó ráhangolást jelentett két közelgő magyar vonatkozású sporteseményre, a labdarúgó Európabajnokságra és az Olimpiára.

 


A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia szervezésében a Tudásbajnokság verseny megyei fordulója online formában került megrendezésre. A versenyen 11 tanulónk vett részt. A megyei döntő eredményei:

Varga Krisztián 4.a – matematika 6.hely

Nagy levente 4.a – matematika 11. hely

Gaál Bianka 4.a – olvasás, szövegértés 6.hely, matematika 24. hely

Pongrácz Anna 4.a – olvasás, szövegértés 4. hely

Boldizsár Fiorella 4.a – környezetismeret 15. hely

Boldizsár Jázmin 5.b – történelem 5. hely

Bolfán Bence 5.b – matematika 14. hely, természetismeret 1. hely

Bence, a nagyszerű eredménnyel természetismeret tantárgyból bekerült az országos döntőbe.

Bartik Borostyán 6.a – magyar nyelv 13. hely, természetismeret 12. hely

Bartik Zalán 6.a – matematika 19. hely, történelem 11. hely

Czetin Zsófia 6.a – természetismeret 13. hely, történelem 13. hely

A versenyzőknek gratulálunk, nagyon ügyesek voltak és további sikereket kívánunk!

Tóth Anikó – szervező tanár

 


A Faludi Ferenc Könyvtár, a Csaba József Honismereti Egyesület és a Körmendi Gimnáziumi Öregdiákok Egyesület a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával online szavalóversenyt hirdetett. A versenyre 33 tanuló küldte el szavalatát.

Iskolánkból Sabáli Anna 6. a, Bolfán Bence 5.a, Németh Nóra és Trummer Elina 7.a osztályos diákok küldték be szavalataikat. Trummer Elina 7. a osztályos tanulónk  díjazott lett. Ady Endre: Őrizem a szemed című versét szavalta. Gratulálunk a sikeréhez!

 


Tisztelt Szülő!

Körmend Város Gondnoksága kérésének megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy 2021/2022-es tanévre az iskolai étkezési nyilatkozatot az alsó osztályos tanulók számára 2021.04.26-ig lehet leadni.
(A felső tagozatos tanulók étkezési nyilatkozatát 2021.05.10-én adjuk ki, melynek leadási határideje 2021.05.17.)
A nyilatkozat kitöltése minden tanuló számára kötelező! Kérjük, a kitöltött dokumentumot legkésőbb (!) 2021.04.26-ig, hétfőig az iskolába leadni szíveskedjék

A nyilatkozat itt is letölthető.

 


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. 

Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

A felülethez segítséget itt találhat:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.
Amennyiben visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Ez iskolánkban a következőképpen alakul:

Mindkét napon 8.00 és 16.00 között előzetes egyeztetés alapján a biztonsági intézkedéseket betartva várjuk Önöket. Időpont kérése április 12-én és 13-án 8.00 és 15.30 között az alábbi telefonszámon:

06/30/310-42-80 Simon István
94/594-144

illetve a somogyi@kormend.hu email címen történhet.

Akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (április 8.után a honlapról letölthetők). Gyermeke oktatási azonosítója tekintetében Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A szükséges dokumentumok itt letölthetők: 

•    jelentkezési lap a beiratkozáshoz
•    a törvényes képviseletről szóló nyilatkozat (tanúk aláírása szükséges),
•    az életvitelszerű tartózkodás (tanúk aláírása szükséges),
•    hit- és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról szóló nyilatkozat,
•    idegen nyelv választásáról (német vagy angol) szóló nyilatkoz,
•    nyilatkozat étkezés igénybevételéhez
•    nyilatkozat fényképfelvételről
•    nyilatkozat a napközis és egyéb foglalkozás ellátás igénybevételéről

Mire van még szükség beiratkozáshoz:

•    a gyermek nevére kiállított személyi azonosító másolata
•    a gyermek nevére kiállított, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
•    a gyermek nevére kiállított TAJ kártyájának másolata
•    NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez
•    ha rendelkezésre áll, akkor a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleményének másolata

Amennyiben személyi azonosító, lakcímkártya, NEK adatlap nem áll rendelkzésre, azok tanévkezdéskor bemutathatók. Személyazonosításra addig a gyermek születési anyakönyvi kivonata megfelelő.

A dokumentumok papír alapon is átvehető munkanapokon 8-15 óráig az iskola portáján.
Kitöltés után kérjük küldje vissza e-mailben, a somogyi@kormend.hu e-mail címre vagy adja le az iskola portáján. Amennyiben személyesen szeretné gyermekét beíratni, akkor kérjük hozza magával a már kitöltött dokumentumokat az előre egyeztetett időpontban.

Iskolavezetés

 

 


A digitális témahét keretében online suliújságot készítettek diákjaink nevelőik irányításával. Tanulóink óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Rengeteg új dolgot tanultunk közösen, vidám online órák keretében készültek az „alkotások”, melyek során számos online platform használatát is megtanulták, gyakorolták tanítványaink. Munkájukat szaktanárok rendszerezték, majd diákszerkesztők készítették a lapot. Folyamatosan ötleteltek, összedolgoztak, míg végül egy rendkívül színes, informatív online is megtekinthető anyag gyűlt össze. Csapó Kornél 8.a osztályos tanuló főszerkesztőként „munkatársaival” tette fel, javította, ellenőrizte a beérkezett alkotásokat. A szerkesztők feladatait Magyar Dóra és Biczó Beáta tanárnő koordinálta.

Ha nem akarsz lemaradni valami jóról, csak kattints, kattints, görgess és kattints!

Humán és idegen nyelvi munkaközösség

Az online felület az alábbi linken (Iskola újság) elérhető:

Iskola újság

 


 


Tagiskolánkból hat tanulónk versenyezhetett előzetes eredményei alapján a verseny területi döntőjében:

Varga Krisztián, 4.a, Bartik Zalán, 6.a, Köbli Bendegúz, 6.a, Bartik Borostyán, 6.a, Sabáli Anna, 6.a, Csapó Kornél Krisztián, 8.a

Bár az országos döntőbe nem jutottunk be, tanulóink kiválóan szerepeltek a versenyen. Bartik Zalán, 6.a, Köbli Bendegúz, 6.a Csapó Kornél Krisztián, 8.a eredménye mindössze néhány ponttal maradt el az országos döntőbe való bejutástól.

Gratulálunk a versenyzőknek, és további sikeres tanévet kívánunk!

 

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum