Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu


Tisztelt Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy  Városgondnokság tájékoztatása szerint a szeptemberi étkezési díj szedése elmarad.

Az étkezési díjak utólag, egy hónap késéssel kerülnek kiszámlázásra, megteremtve az átutalás és csekkes befizetés lehetőségét.


Fodorné Greskó Erzsébet tanítónőt nyugállományba vonulása alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki.

Fodorné Greskó Erzsébet tanító 1980. augusztus 16-án kezdte meg pedagógus munkáját az akkori Somogyi Béla Általános Iskola és Diákotthonban. Életpályáját végig ennek az intézménynek a falai között végezte, pedagógusi hitvallásához és iskolájához mindig hű maradt.

Pályakezdőként kollégiumi nevelőtanár, majd napközis csoportvezető lett.

1993-ban jelentős változás következett be pályafutásában, hiszen alsó tagozaton osztályfőnöki megbízatást kapott, melyet nyugdíjba vonulásáig folyamatosan végzett. Generációk sorát tanította, megalapozva tudásukat, kialakítva bennük a tudás megszerzése iránti vágyat.

Nevelő-oktató munkáját a lelkiismeretesség, gyermekközpontúság, magas szakmai elhivatottság, a jó humor és kapcsolatteremtő képesség jellemezte.

Tanítói tevékenysége mellett az iskolai élet számos területén dolgozott, munkájával segítette a különböző iskolai szervezetek tevékenységét. A Tehetséggondozás Gyermekeinkért iskolai alapítvány mellett végzett munkája mellett tagja volt az Intézményi Tanácsnak és a Közalkalmazotti Tanácsnak is.

Tanárnőnek szívből gratulálunk és további életéhez jó erőt, egészséget és boldogságot kívánunk.

 


Tisztelt Szülők!

A most kezdődő tanév újdonsága egy olyan közegészségügyi intézkedési terv, amely az iskolák biztonságos látogatását teszi lehetővé a jelenlegi járványügyi helyzetben. Ez a terv tartalmazza a tisztasági követelményeket, a távolságtartás, a személyes érintkezés legfontosabb szabályait. Mindez az Önök családja érdekét is szolgálja, bár tapasztaljuk mindannyian, hogy ez plusz odafigyelést, felelős gondolkodást feltételez. Ezek betartatása kellő tapintatot igényel, hisz nem veszíthetjük szem elől: a gyerekeknek szükségük van most is-az egészségügyi óvintézkedések közt- a játékra, a szabad mozgásra, a közösségi életre, s nem élhetnek félelemben.
Mit kérünk Önöktől?
1.    Iskolánkat egészséges, tüneteket nem mutató tanulók látogathatják. Betegség esetén orvoshoz kell vinni a gyermeküket. Ha a gyermeküknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, értesítsék azonnal az osztályfőnököt vagy az intézményvezetőt.
2.    A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
3.    A szabadtéri foglalkozások száma megnő, ezért a gyerekek ruházatánál vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat.
4.    A higiéniai szabályok miatt fontos az iskolába érkezéskor, de később is többször a szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés. Ahhoz, hogy ez jól működjön, folyamatosan figyelemre, a gyerekeket segítő felnőtt-magatartásra van szükség.
5.    Az Önök személyes megjelenését is korlátoznunk kell. Így csak az iskola bejáratáig kísérjék gyermeküket, a szükséges kapcsolattartás az intézményvezetővel, a tanárokkal, az iskola dolgozóival KRÉTA üzenetekben, emailben vagy telefonon történjék. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, akkor kérjük Önöket a maszk viselésére.

Kérjük Önöket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, e mellett  kövessék iskolánk honlapját és a KRÉTA üzenetküldő rendszerben megosztott információkat.

Mindannyiunknak nyugodt, biztonságos és eredményes tanévet kívánunk! Előre köszönjük az együttműködésüket!
Fazekasné Mittli Piroska intézményvezető
és iskolánk tantestülete
Körmend, 2020. augusztus 25.


AZ OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, SOMOGYI BÉLA TAGISKOLÁJA INTÉZKEDÉSI TERVE A 2020/2021. TANÉVBEN, A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Tájékoztatjuk a szülőket arról, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2.2 Megtesszük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben az udvari osztályterem bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzük el.

2.4 A közösségi terekben törekszünk a 1,5 méteres védőtávolság betartására. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket  lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy  javasoljuk  a szájat és orrot eltakaró maszk viselését.

2.5 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését próbájuk elkerülni, az osztályok nagyrészt saját termükben tartózkodnak. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben több alkalommal történik felületfertőtlenítés. Kiemelt figyelmet fordítunk ilyenkor a kézmosásra illetve a kézfertőtlenítésre.

2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

2.7 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

2.8 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program, stb.) rendezvény megszervezése során tekintettel leszünk az alábbiakra:

– az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
– az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
– maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
– zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
– a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

2.9 Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat, külföldre történő utazásokat egyelőre nem szervezünk.

2.10 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket járványügyielőírások betartása tartjuk meg, emellett lehetőség van az online szülői értekezletek tartására. A szükséges információkat elsősorban e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő, továbbá étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

3.2 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőségét, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, saját textiltörölköző használata alsó tagozaton megengedett.

3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására.

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használtzsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, informatikai eszközök: billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet  fordítunk  a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

3.8 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.2 Az étkezések megszervezésénél együttműködünk az étkeztetést végző céggel.

4.3 A sorban állás esetén a védőtávolság betartására felhívjuk a tanulók figyelmét.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során a járványügyi és az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani.

5.2 A járványügyi készültség időszakában a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos, szülő/ gondviselő és a tanuló folyamatosan együttműködik.

5.3 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

8.1 Az NNK az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

8.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

8.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

8.4 Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

8.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

9. KOMMUNIKÁCIÓ

Az oktatással kapcsolatos híreket a hiteles forrásokból követjük (www.kormany.hu  és a www.oktatas.hu).

Fazekasné Mittli Piroska

2020.08.31.


Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Ismét elérkezett egy új tanév, reményeink és terveink szerint egy olyan tanév, ami az ismert nehézségek ellenére is tartalmas, számotokra gyerekek, pedig  sok örömöt, és eredményt jelentő időszak lesz. Az új tanév alkalmából elsőként szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az előző tanévben segítették és támogatták munkánkat. Szeretném megköszönni a segítő együttműködést a Szombathelyi Tankerületi Központ munkatársainak, Körmend Város polgármesterének, Bebes István Úrnak, Tóth Gábor képviselő Úrnak, az Intézményi Tanács önkormányzati delegáltjának, az Olcsai iskola vezetésének és munkatársainak, Szülői szervezetünk tagjainak és a Somogyi iskola szülői közösségének, valamennyi munkatársamnak és természetesen minden támogatónknak.

Mint azt mindenki tudja, új, eddig senki számára nem tapasztalt körülmények közepette kezdjük meg az idei tanévet. Mindannyian örülünk, hogy az iskola hagyományos keretek között nyithatta meg kapuit. Újra együtt lehetnek az osztályok, a nevelőtestület, és Ti, gyerekek, ismét találkozhattok osztálytársaitokkal, barátaitokkal. Ez nagyszerű, de egyben felelősségteljes magatartást kíván meg valamennyiünktől. Bár a vírushelyzet alakulása a növekvő számadatok ellenére még mindig kedvező hazánkban, ez nem azt jelenti, hogy minden úgy folytatódhat, mint eddig. Azt szeretnénk, ha minden tanítványunk, munkatársunk és a szülők is biztonságban érezhessék magukat.  Ehhez számos szabályt, elővigyázatosságot és óvintézkedést kell mostantól betartanunk és akkor együtt, közösen sikerülni fog.

Tisztelt Szülők! Az iskolavezetés és intézményünk valamennyi dolgozója nevében mondhatom, mindent megtettünk és megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeiket nyugodtan engedhessék el iskolába. Intézményünk az EMMI által rendelkezésre bocsájtott intézkedési terv alapján kidolgozta az iskola belső biztonsági protokolját, melyet következetesen betartunk és betartatunk. A biztonság megőrzése azonban közös felelősségünk. Hangsúlyozottan kérek mindenkit, hogy beteg gyermeket – legyen az bármilyen jellegű –  ne engedjenek iskolába, forduljanak haladéktalanul orvoshoz! Kérjük, az iskolát csak nagyon indokolt esetben látogassák, viseljenek maszkot, egyéb esetben az iskola épülete előtt várakozzanak! Megértésüket köszönjük.

Kedves Gyerekek! A remélhetőleg tartalmas és vidám iskolai élet mostantól számos új kötöttséget, számotokra is betartandó biztonsági előírást is jelent egyúttal. Amire figyelned kell, arról az évnyitó utáni osztályfőnöki órán részletes tájékoztatást fogsz kapni osztályfőnöködtől. Kérlek benneteket, nagyon alaposan figyeljétek meg, amit tanáraitok kérnek Tőletek, mert ezek betartása a Ti érdeketeket is szolgálja.

Néhány szót szeretnék szólni a digitális oktatás bevezetése óta eltelt időszakról. Sajnos a kialakult helyzet számos tervezett programunkat, rendezvényünket keresztül húzta. A korlátozó intézkedések enyhítése azonban lehetővé tette, hogy a nyár folyamán a Bringásvándor tábor keretében 14 diákunk egy fantasztikus hetet töltsön a felső-Tisza vidék semmihez sem fogható, gyönyörű tájain. Köszönöm Szájerné Csóbor Katalin tanárnőnek, hogy segítségemre volt a lebonyolításban. Idén a második  alkalommal megrendezésre kerülő Erdei Gyalogos Vándortábor programjain két diákunk  vett rész, melynek során a Zselic vidékén barangolhattak.

Néhány személyi változásról is szeretnék beszámolni. Ettől a tanévtől Czene Kristóf tanító kezdi meg iskolánkban pedagógusi pályáját. Kristóf nálunk töltötte pedagógiai gyakorlatát és örülünk, hogy sorainkban tudhatjuk. Magyar Dóra tanárnő táppénzes állományba kényszerült, így várhatóan egy hónapig helyettesítéssel oldjuk meg  feladatait. Visszatéréséig Biczó Beáta tanárnő látja el az osztályfőnöki teendőket, angol óráit pedig Potyondy Adrienn óraadóként, valamint az Olcsai iskolából Tóth Gyöngyi és Márton Georgina tanárnők látják el. Fodorné Greskó Erzsébet tanítónő nyugálományba vonult, így a 2.a osztály osztályfőnöki feladatait Vargáné Németh Bernadett tanítónő fogja ellátni. Valamennyi új kollégánknak kívánom, hogy érezzék magukat jól közösségünkben. Fodorné Greskó Erzsébet tanárnőnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyugállományba vonulása alkalmából a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta. Tanárnőnek szívből gratulálunk és további életéhez jó erőt, egészséget és boldogságot kívánunk.

Természetesen az évkezdés alkalmával nem feledkezhetünk meg egyik legfontosabb feladatunkról, a tanulásról sem. Ehhez mind a technikai, tárgyi és személyi feltételek adottak.

Kedves Diákok! Sajnos véget ért a nyári szünet, újra szólít benneteket a csengő, újra várnak benneteket a tanórák, a felelések, várnak benneteket tanítóitok. A sikerekért viszont Ti tehettek a legtöbbet. Kérünk benneteket, vegyétek nagyon komolyan a tanulást, készüljetek lelkiismeretesen az órákra. Szeretnénk, ha mindannyian a képességeiteknek megfelelő eredményt érnétek el. Külön kell köszöntenem új családtagjainkat, a leendő kis elsősöket és szüleiket. Köszönjük, hogy minket választottak, örülünk, hogy megtiszteltek bizalmukkal, melynek köszönhetően ebben a tanévben két első osztály indítására nyílt lehetőségünk.

Kedves Elsősök! Bizonyára most némi szorongással ültök új osztálytársaitok mellett, izgatottan várjátok a rátok váró semmihez sem hasonlító iskolai élményeket, feladatotokat. Szeretnénk, ha hamar úgy éreznétek, jó ide járni, jó itt lenni. Legyetek vidámak, és figyeljetek a tanító nénikre, ők mindenben segítenek nektek. Egy kis ajándékkal is kedveskedünk Nektek, melyet az osztályfőnököktől vehettek át.

Kedves Szülők! Köszönjük, hogy az elmúlt évben támogatták, segítették munkánkat az iskolai programok és nem utolsó sorban a digitális oktatás alkalmával. Számunkra ez a segítség felbecsülhetetlen volt. Szeretnénk ha kitartásuk, lelkesedésük megmaradna, idén is várjuk támogató együttműködésüket, hiszen rengeteg tanulmányi, sport és szabadidős programunk csak ennek a hathatós támogatásnak köszönhetően valósulhat meg.

Végezetül kívánok mindenkinek egy sikeres, nyugodt és biztonságos új tanévet, remélem és kívánom, hogy ez a tanév mindenkinek a tervei szerint alakuljon! Ezzel a 2020/21-es tanévet megnyitom.

 

Simon István

tagintézmény-vezető

 


Tisztelt Szülők!

A most kezdődő tanév újdonsága egy olyan közegészségügyi intézkedési terv, amely az iskolák biztonságos látogatását teszi lehetővé a jelenlegi járványügyi helyzetben. Ez a terv tartalmazza a tisztasági követelményeket, a távolságtartás, a személyes érintkezés legfontosabb szabályait. Mindez az Önök családja érdekét is szolgálja, bár tapasztaljuk mindannyian, hogy ez plusz odafigyelést, felelős gondolkodást feltételez. Ezek betartatása kellő tapintatot igényel, hisz nem veszíthetjük szem elől: a gyerekeknek szükségük van most is-az egészségügyi óvintézkedések közt- a játékra, a szabad mozgásra, a közösségi életre, s nem élhetnek félelemben.
Mit kérünk Önöktől?
1.    Iskolánkat egészséges, tüneteket nem mutató tanulók látogathatják. Betegség esetén orvoshoz kell vinni a gyermeküket. Ha a gyermeküknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, értesítsék azonnal az osztályfőnököt vagy az intézményvezetőt. 
2.    A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
3.    A szabadtéri foglalkozások száma megnő, ezért a gyerekek ruházatánál vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat.
4.    A higiéniai szabályok miatt fontos az iskolába érkezéskor, de később is többször a szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés. Ahhoz, hogy ez jól működjön, folyamatosan figyelemre, a gyerekeket segítő felnőtt-magatartásra van szükség.
5.    Az Önök személyes megjelenését is korlátoznunk kell. Így csak az iskola bejáratáig kísérjék gyermeküket, a szükséges kapcsolattartás az intézményvezetővel, a tanárokkal, az iskola dolgozóival KRÉTA üzenetekben, emailben vagy telefonon történjék. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, akkor kérjük Önöket a maszk viselésére.

Kérjük Önöket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, e mellett  kövessék iskolánk honlapját és a KRÉTA üzenetküldő rendszerben megosztott információkat.

Mindannyiunknak nyugodt, biztonságos és eredményes tanévet kívánunk! Előre köszönjük az együttműködésüket!
                                                   

                                                    Fazekasné Mittli Piroska intézményvezető 
                                                          és iskolánk tantestülete
Körmend, 2020. augusztus 25.


Kedves Gyerekek!
Mindenki nagy örömére, a hosszú, otthon töltött időszak után végre személyesen is találkozhatunk az iskolában! 
Újra tanáraitokkal, barátaitokkal lehettek! Tőlünk, pedagógusoktól így mindig azonnali, személyes segítséget kérhettek, társaitokkal pedig újra megélhetitek a barátságot, gyűjthetitek a közös, szép élményeket!
Azért, hogy ez sokáig így is lehessen és egészségesek maradhassunk, néhány szabályt be kell tartanunk!
Mit kérünk tőletek?
1.    Iskolánkat egészséges, tüneteket nem mutató tanulók látogathatják! Ha már reggel betegnek érzed magad, beszélj erről a szüleidnek! Ne gyere iskolába! Ha az iskolában észlelsz betegségre utaló tünetet, azonnal szólj pedagógusnak!
2.    Ha úgy gondolod, nagyobb biztonságban vagy, ha maszkot viselsz, azt is megteheted, de ez nem kötelező!
3.    Nagyon sok szabadtéri foglalkozás lesz, ezért arra kérünk benneteket, hogy rétegesen öltözködjetek! Legyen nálatok meleg ruha a kinti tartózkodáshoz!
4.    Fontos, ha az iskolába érkezel, de a nap folyamán többször is, moss kezet szappannal vagy használj kézfertőtlenítőt!
5.    Köhögésnél, tüsszentésnél is használj papírzsebkendőt, amit azonnal helyezz a szemetesbe, és alaposan moss kezet!
6.    Biztosan hallottatok a távolságtartás fontosságáról! Ezt minden esetben ugyan nem tudjuk betartani, de törekednünk kell rá! Próbáljunk meg játék és beszélgetés alkalmával is távolságot tartani egymástól! 

A távolságtartás viszont nem azt jelenti, hogy a vírusra hivatkozva elkerülünk vagy kirekesztünk bárkit is!
Ez a helyzet nem adhat okot arra, hogy viccelődjünk vele! Nem lehet ok arra, hogy magunkról vagy társainkról, esetleg az iskolában történtekről hamis adatokat továbbítsunk! 

Ez az év biztosan más lesz, mint az eddigiek, de felelős viselkedéssel megvédhetjük magunkat, családunkat és egymást is egy estleges betegségtől.
Biztosan más lesz, mert még sohasem volt ennyire szükség a fegyelmezettségetekre és az együttműködésetekre.
„Együtt sikerülni fog!”

                                                                                               Fazekasné Mittli Piroska intézményvezető 
                                                                                                              és iskolánk tantestülete
Körmend, 2020. augusztus 25.

 

 


Tisztelt Szülők! Fodorné Greskó Erzsébet tanítónő nyugdíjba vonulását követően Vargáné Németh Bernadett tanítónő veszi át a 2.a osztály osztályfőnöki feladatait. Az új osztályfőnökkel való személyes találkozásra, ismerkedésre szeretnénk lehetőséget biztosítani, ezért 2020.09.01-én, kedden,  16.30 h.-kor minden szülőt szeretettel várunk. A szülői értekezleten a személyes találkozáson túl lehetőség lesz a felmerülő kérdések megbeszélésére. Helyszín a 2.a osztály terme.

Megjelenésükre számítunk.

Tisztelettel:

Simon István

tagintézmény-vezető

 

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum